Tuesday, February 4, 2014

Gullblyanten 2013Decided to enter Gullblyanten with this poster design for Bønder i Byen at sagene Oslo 2013.

Gullblyanten
Konkurransens formål er å vise det beste av kreativ kommersiell kommunikasjon i Norge. Ved å plukke ut, samle og premiere arbeider som i valg av både strategi/konsept, idé og utførelse viser evne til å engasjere målgruppen, blir målet for Gullblyanten da også følgelig:
 – å bidra til å heve ambisjonsnivået og inspirere den enkelte utøver til kreativitet, kreativ problemløsning, nyskapning og fornyelse.
– å bidra til økt bevissthet og engasjement blant utøvere, oppdragsgivere, media og samfunnet forøvrig, samt stimulere til en kontinuerlig debatt om hva som er god kreativ kommersiell kommunikasjon.  
– å understreke bransjens estetiske og etiske ansvar.
Uten å kaste vrak på etablerte konsepter, skal konkurransen være en katalysator for den utvikling og dristighet som påkreves for å bringe norsk kreativ kommersiell kommunikasjon videre.

No comments:

Post a Comment